Torpet Hårdehall

Följ oss på facebook


Där ser du vad vad som händer på Torpet Hårdehall och annat intressant som handlar om djurs inverkan på människan, att tänka på kring möten med djur och naturligtvis får du där följa gårdens egna djur.

Torpet Hårdehall

Må bra med djur i naturen

Djurassisterat socialt arbet

med många hälsoeffekter


Det handlar om att träna känsla, tajming, kommunikation, att vara i nuet och själva se framgångsrika resultat. Med kunskap om och erfarenhet av att vi med mycket små medel kan göra stor skillnad i kommunikationen med en häst kan vi lättare skapa nya strategier också i andra situationer. Har vi dessutom övervunnit en rädsla kan vi också känna hur en inre styrka och ett mod utvecklas och påverkar vårt självförtroende positivt. Vi får möjlighet att ersätta negativa tankar med positiva erfarenheter. Vi blir medvetna om att vi själva kan påverka vår egen situation, ha kontroll över den och göra egna val. Det vill säga vi får en känsla av hur situationen ser ut, en förståelse för vad som händer och upplevelse av att vi kan hantera situationen.


Vi erbjuder bland annat ledda skogsturer för stora och små samt tur med häst och vagn.


Frågor/Boka

Lonja Nimbs, tel 0708 818522

alt lonja.nimbs@hotmail.com