Australian Kelpie

Mina tre Bellor. Binya, Meg och Bondie

Nedan: Binya och mamma Kelis

Nu hoppas vi på att det blir valpar v 4 2019


SE45842/2014 Tjh Hårdehalls Bondi-Belle

är parad med ER19987/13 Bamba Pop 


Liten uppfödning av Australian kelpie

Kennel Hårdehall


Efter nästan 30 år med intresse för brukshundssporten och olika hundraser fastnade jag till slut för Kelpien. Därmed kom också mitt intresse för vallhundsarbetet. Att faktiskt använda hunden i arbetet på gården. Parallellt som den medverka i djurassisterat socialt arbetet, i mitt yrkesarbetet med människor.


En Kelpie för mig ska vara frisk och sund. Ha en god menatlitet utan rädslor. Precis som den ska ha en god djurkänsla, mod och vara outtröttlig i vallningen ska den ha ett gott bemötande med människor utan att det belastar den. Kelpiens fysik och exteriört ska lämpa sig för ett aktivt, hållbart och funktionellt  vallhundsarbetet. Därmed blir den också detsamma inom de flesta hundsporter.


Jag har sålt valpar som bland annat vallar, är utbildade för Djurassisterad arbete med människor och försvarsmakthundar, tävlar inom brukshundssporterna samt agility och drag. Du som är intresserad av en valp från mig bör varar intresserad av att vara aktiv med din hund i någon form.


/Lonja Nimbs

tel +46708 818522

lonja.nimbs@hotmail.com

 

Kontakt

Nimbs Lantbruk

Adam Nimbs

0708 81 83 81


Torpet Hårdehall

Lonja Nimbs

0708 81 85 22


Hårdehall 785

395 95 Rockneby